Sondy Przewodności

Sonda przewodności FYA641LFP1 – aktywna sonda przewodności z automatyczna kompensacja temperatury.
Sonda przewodności FYA641LFL1 – sonda w wykonaniu laboratoryjnym nie przystosowana do działania pod ciśnieniem.
Zastosowania: ścieki, woda agresywna, piwo, emulsje, kwasy i zasady, korozyjne kwasy i zasady, detergenty, farby,mydła.
Zakres pomiarowy: 0,01 do 20 mS/cm
Czujnik temperatury: NTC typ N
Kompensacja temperatury: 0 do +70ºC automatyczna
Współczynnik kompensacji: 1,9 liniowy
Materiał elektrody: specjalny węgiel
Dokładność:
0,01 do 5 mS/cm ± 1% w. mierzonej + 0,05 mS
5 do 20 mS.cm ±2% w. mierzonej + 0,05 mS
Temperatura normalna: 25ºC±3ºC
Temperatura pracy: -5 do +70ºC
Minimalne zanurzenie: 30 mm
Materiał: PVC – C
Wymiary: średnica 20 mm, długość 120 mm
Kabel 1,5 m; zasilanie 8 do 12 V przez przyrząd; prąd ok. 3 mA
ZB96LFRL – roztwór buforowy 2,77 mS/cm w 25ºC; 0,02 mol KCl


 

Sonda przewodności FYA641LFP2 – aktywna sonda przewodności z automatyczna kompensacja temperatury.
Sonda przewodnosci FYA641LFL2 - sonda w wykonaniu laboratoryjnym nie przystosowana do działania pod ciśnieniem.
Zastosowanie: nisko zasolone ścieki, hodowle ryb, emulsje, napije, woda pitna, analizy środowiskowe.
Zakres pomiarowy: 1 do 200 μS/cm
Czujnik temperatury: NTC typ N
Kompensacja temperatury: 0 do +70ºC automatyczna
Współczynnik kompensacji: 1,9 liniowy
Materiał elektrody: specjalny węgiel
Dokładność: ±2% w. mierzonej ± 0,5 μS
Temperatura normalna: 25ºC±3ºC
Temperatura pracy: -5 do +70ºC
Minimalne zanurzenie: 30 mm
Materiał: PVC – C
Wymiary: średnica 20 mm, długość 120 mm
Kabel 1,5 m; zasilanie 8 do 12 V przez przyrząd; prąd ok. 3 mA
ZB96LFRL2 – roztwór buforowy 147μS/cm w 25ºC; 0,001 mol KCl


 

Sonda przewodności FYA641LFP3 – aktywna sonda przewodności z automatyczna kompensacja temperatury.
Zastosowania: skoncentrowane ścieki, woda agresywna, skoncentrowane kwasy i zasady, korozyjne kwasy i zasady, detergenty , mydła, analizy środowiskowe.
Zakres pomiarowy: 0 do 200 mS/cm
Czujnik temperatury: NTC typ N
Elektrody: 4 elektrody węgiel specjalny
Dokładność: 1 mS/cm± 1,5% w. mierzonej
Temperatura normalna: 25ºC±3ºC
Temperatura pracy: 0 do 70ºC
Minimalne zanurzenie: 30 mm
Materiał: PVC-C
Wymiary: średnica 20 mm, długość 145 mm
Kabel: 1,5 m; zasilanie 8 do 12 V przez przyrząd; prąd ok. 15 mA
ZB96LFRL3 – roztwór buforowy111,8 mS/cm w 25ºC; 1 mol KCl

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.