Czujniki temperatury i przewody termoparowe

Uniwersalne płaszczowe sondy temperatury

Uniwersalne płaszczowe czujniki temperatury typu K, N, Pt100, NTC

 

 

 

 

Mocowanie zaciskowe sond płaszczowych

ZT943xKV - mocowanie zaciskowe sond płaszczowych Tmax 250°C; M8 x 1, SW 14

Wykonania:

Dla typu T15 (FTA15Lxxxx) - ZT9431KV
Dla typu T30 (FTA30Lxxxx) - ZT9432KV

Opcje:

Wykonanie do 800°C; dla typy T15 - OT9431ST; dla typu T30 - OT9432ST

Opcjonalna rękojeść

Rękojeść do sond uniwersalnych z ośmiokątnym zakończeniem sondy.

Kod zamawiania OFH typ FTA15P


Sondy serii FTAxxxP

Sonda typ K NiCr-Ni, klasa 1, do pomiarów zanurzeniowych, zakres temperaturowy -200...1100°C 200x1,5mm Inconel; T90 - 1,5 s; kabel 1,4 m teflon silikom, długość 200 mm; do pomiarów zanurzeniowych


FPA32P

Sonda Pt100, klasa B, zakres temperaturowy -70...500°C; 200x2,9/3,2 mm, T90 10s, kabel 1,4 m teflon/silikom. Do pomiarów zanurzeniowych.


Płaszczowa sonda NTC typ FNA 305

Sonda NTC we wtyczce Almemo, zakres temp. -10...+60 °C, śr. 2,4 mm dł. 50 mm, T90 = 8s
Przeznaczona do pomiaru temperatury powietrza wewnatrz pomieszczeń.

Karta czujniki temperatury

Płaszczowe laboratoryjne sondy Pt100

Sonda Pt 100 do zastosowań specjalnych.
Zakres pomiarowy do 150/250 C.
 

Uniwersalna laboratoryjna sonda płaszczowa  Pt100 bez rękojeści
Temperatura pracy zależnie od typu -30...150C lub -100 do250 C

Dane techniczne:
Dla zakresu -30...150 C wykonana w klasie A
Dla zakresu -100...250C wykonana w klasie B

Dostępne wersje sondy:

  • FPA30K20L0020 zakres pracy -30...150 C, klasa A, kabel 5 m, średnica 3 mm,długość sondy 20 mm, stal nierdzewna, max ciśnienie robocze 3 bar, rozdzielczość 0,01K, IP69K
  • FPA40ST0050S01KL050 zakres pracy -100...250 C, klasa B,  kabel 5 m, średnica 4 mm,długość sondy 50 mm, stal nierdzewna, rozdzielczość 0,01K, IP68
  • FPA40ST0050S01KL0100 zakres pracy -100...250 C, klasa B,  kabel 10 m, średnica 4 mm,długość sondy 50 mm, stal nierdzewna, rozdzielczość 0,01K, IP68
  • FPD740ST0050S01KL0050 – sonda z wtyczka D7 przeznaczona do współpracy z miernikami V7, zakres pracy -100...250 C, klasa B,  kabel 5 m, średnica 4 mm,długość sondy 50 mm, stal nierdzewna, rozdzielczość 0,01K, IP68
  • FPD740ST0050S01KL0100 – sonda z wtyczka D7 przeznaczona do współpracy z miernikami V7, zakres pracy -100...250 C, klasa B,  kabel 10 m, średnica 4 mm,długość sondy 50 mm, stal nierdzewna, rozdzielczość 0,01K, IP68

Sondy do pomiarów temperatury powierzchni

FTA109P

Sonda NiCr-Ni, klasa 2, zakres pomiarowy -5...500°C, nieizolowana taśma do pomiarów powierzchniowych, średnica głowicy ok. 15 mm, długość ok. 180 mm, kabel 1,5 m PVC

FTA104P

Sonda kątowa NiCr-Ni, klasa 2, zakres pomiarowy -5...500°C, nieizolowana taśma do pomiarów powierzchniowych, średnica głowicy ok. 15 mm, długość ok. 180 mm, kabel 1,5 m PVC

FTA153LxxxxH

Sonda NiCr-Ni, klasa 2, zakres pomiarowy -200...+250°C, nie izolowana skrzyżowana tasna, T90 1,5 s, kabel 1,5 m PVC.
Wykonania:
FTA153L0100H - długość 100 mm FTA153L0200H - długość 200 mm FTA153L0180H - katowa długość ok 180 mm

FTA1535LxxxxH

Sonda NiCr-Ni, klasa 2, zakres pomiarowy -200...250 °C, nie izolowana taśma, T90 2 s, kabel 1,5 m
PVC, długość 100 mm

FTA420LxxxxH

Sonda NiCr-Ni, klasa 2, zakres pomiarowy -200...250 °C,zakończenie srebrny sprężynujący dysk nie izolowany, T90 2 s, kabel 1,5 m PVC, długośc 150 mm

FTA120x

Sonda NiCr-Ni, klasa 2, zakres pomiarowy -200...400°C
z srebną stopką, sprężynująca, nie izolowana
Tmax = 400 °C, T90 = 3 s.,
Kabel 1,5 m PVC Wykonania: FT A1201 - L = 30 mm

FTA1202 - L = 150 mm

FTA122LxxxxH

Sonda NiCr-Ni, klasa 2, zakres pomiarowy -200...400°C
z srebrną stopką, nie izolowana, T90 = 3 s., , Przewód podł. = 1,5 m teflon/silikon
Wykonania: FTA122L0050H - L = 50 mm
FT A122L0100H - L = 100 mm
FTA122L0200H - L = 150 mm

FTA121LxxxxH

Sonda NiCr-Ni, klasa 2, zakres pomiarowy -200...400°C
z srebrną stopką nie izolowana, T90 = 3 s., kabel 1,5 m teflon silikon
Wykonania: FT A121L0050H - L = 50 mm
FTA121L00200H - L = 200 mm

FTA150LxxxxH

Sonda NiCr-Ni, klasa 2, zakres pomiarowy -200...800°C krótkotrwale 1000 °C, T90 = 3 s., kabel 1,5 m teflon/silikom. Wykonania:
FTA150L0350H - L = 350 mm
FT A150L0700H - L = 700 mm
FT A 150 1250H - L = 1250 mm HTA301G

FTA390x

Sonda NiCr-Ni, klasa 2, zespawany drut termoparowy, T90 3 s, długość drutu 1,5 m Wykonania: FTA3900 - -25... 400 °C z izolacją z włókna szklanego FTA39010 - -200...205 °C z izolacją z włókna szklanego i teflonu

FTA026P

Sonda NiCr-Ni, klasa 1, zakres pomiarowy -50...300°C, T90 1,5 s, nie izolowana taśma, kabel 0,9 m

FTA025P

Sonda NiCr-Ni, klasa 2, zakres pomiarowy -50...300°C, T90 1,5 s, nie izolowana taśma, kabel 0,9 m, mocowanie magnetyczne.

FTA131

 

Sonda NiCr-Ni, klasa 2, zakres pomiarowy -50...100°C, T90 3 s, srebrna stopka nie izolowana, kabel 0,9 m, mocowanie magnetyczne, docisk sprężyną, kabel 3 m silikon/ włókno szklane.

FTA683

Sonda NiCr-Ni, klasa 2, zakres pomiarowy -100...200°C, T90 2 s, z foliowaną izolowana końcówką pomiarową, typ FT0683
FTA683 - Czujnik z tulejkami kontaktowymi
FT0683 - zapasowy element pomiarowy

Sondy do pomiarów zanurzeniowych

FTA05L0050H

Sonda NiCr-Ni, klasa 1, zakres pomiarowy -100...500°C, T90 0,8 s, Inconel, przewód 1,5 m teflon/silikon

FTA125LxxxxH

Sonda NiCr-Ni, klasa 1, zakres pomiarowy -100...800°C, T90 1,5 s, Inconel, przewód 1,5 m teflon/silikon
Wykonania: FTA125L0300H - L = 300 mm FTA125L0500H - L = 500 mm

FTA126LxxxxH

Sonda NiCr-Ni, klasa 1, zakres pomiarowy -200...500°C, T90 3 s, Inconel, przewód 1,5 m teflon/silikon
Wykonania: FTA126L0150H - L = 150 mm FTA126L0300H - L = 300 mm

FTA123LxxxxH

Sonda NiCr-Ni, klasa 1, zakres pomiarowy -200...800°C, T90 3 s, zakończenie ostre lub walcowe, przewód 1,5 m teflon/silikon Wykonania: FTA123L0050H - L = 50 mm FTA123L0100H - L = 100 mm

FTA129LxxxxH

Sonda NiCr-Ni, klasa 2, zakres pomiarowy do +100°C, T90 4 s, zakończenie ostre , przewód 1,5 m PVC, długość 440 mm

Wtyczki Almemo

 

Wtyczki systemu ALMEMO dla temopar K, N, L,J, T NiCr-Ni
(K) - ZA9020FS NiCroSil-NiSil
(N) - ZA9020FSN Fe-CuNi
(L) - ZA9021FSL Fe-CuNi
(J) - ZA9021FSJ Cu-CuNi
(T) - ZA9021FST

Wtyczki systemu ALMEMO dla termopar U,S,R, B, AuFe-Cr Cu-CuNi

(U) - ZA9000FSU PtRh10-Pt
(S) - ZA9000FSS PtRh13-Pt
(R) - ZA9000FSR PtRh30-PtRh6
(B) - ZA9000FSB AuFe-Cr
(A) - ZA9000FSA

Przejściówki z gniazda miniaturowego na ALMEMO

Dla typów K, J, T, S NiCr-Ni
(K) - ZKA029RA Fe-CuNi
(J) - ZJA029RA Cu-CuNi
(T) - ZTA029RA PtRh-Pt
(S) - ZSA029RA

Gniazda i wtyczki miniaturowe - pojedyncze i w zestawach dla termopar K, J, T, S, E

 Przewody termoparowe NiCr-Ni

Wtyk ALMEMO z termoelementem wykonanym z zespawanego drutu, możliwe wykonanie różnych długości z drutów
T190-0....T190-7

Przewody na termopary NiCr-Ni- drut

LT01900

 

5,23 om/m w temp. 20 °C. Średnica żyły = 0,5 mm,
Średnica przewodu = 1,8 x 1,1 mm, Tmax = 400 °C

LT01901

Przewód termoparowy w izolacji z włókien szklanych.
32,64 om/m w temp. 20 °C. Średnica żyły = 0,2 mm,
Średnica przewodu = 1 x 0,8 mm,
Tmax = 400 °C

LT01902

Przewód termoparowy w izolacji PVC. Średnica żyły = 0,5 mm,
Średnica przewodu = 2,5 x 3,5 mm, Zakres temperaturowy -30 do 85 °C.

LT01903

Przewód termoparowy w izolacji silikom. Średnica żyły = 0,5 mm,
Średnica przewodu = 4 mm,
Zakres temperaturowy -45 do 200 °C.

LT019010

Przewód termoparowy w izolacji teflonowej
Średnica żyły = 0,5 mm,
Średnica przewodu = 1,5 x 2,5 mm, Zakres temperaturowy - 200 do 200 °C.

LT019011

Średnica żyły = 0,2 mm,
Średnica przewodu = 1,3 x 2,0 mm, Zakres temperaturowy - 200 do 200 °C.

LT01907

Przewód termoparowy w izolacji włókno mineralne
Średnica żyły = 0,8 mm,
Średnica przewodu = 2,9 x 4,2 mm, Zakres temperaturowy - 40 do 1200 °C.

Przewody kompensacyjne NiCr-Ni - linka

LT0191-1

Przewód kompensacyjny w izolacji z PVC
Średnica przewodu 3,6 mm, Średnica żyły 0,5 mm
Zakres temperaturowy -10 do 105 °C.

LT0191-6

Przewód kompensacyjny w izolacji teflon/silikon Średnica przewodu 3,8 mm, Srednica żyły 0,7 mm Zakres temperaturowy -50 do 200 °C

LT0191-2

Przewód kompensacyjny w izolacji silikonowej z dodatkowym oplotem włóknem szklanym. Średnica przewodu 5 mm, Średnica przewodu 0,5 mm
Zakres temperaturowy -60 do 200 °C

LT0191-3

Przewód kompensacyjny w izolacji PVC z dodatkowym oplotem folią aluminiową
Średnica przewodu = 5 mm, Średnica żyły 0,5 mm
Zakres temperaturowy -10 do 75 °C

Sondy Pt100 i NTC

FPA106LxxxxH


Sonda Pt100 klasa B, zanurzeniowa, zakres temp. -70...500°C, T90 8 s, kabel 1,5 m teflon/silikon, długość sondy 100 mm

FPA123LxxxxH


Sonda Pt100 klasa B, zanurzeniowa, zakres temp. -70...500°C, T90 8 s, kabel 1,5 m teflon/silicon, długość sondy 100 mm

FPA124LxxxxH


Sonda Pt100 klasa B, powierzchniowa, zakres temp. -50...300°C,T90 10 s, kabel 1,5 m teflon/silikon, długość sondy
100 mm

FPA420LxxxxH


Sonda Pt100 klasa B, powierzchniowa, zakres temp. -50...400°C,T90 10 s, kabel 1,5 m teflon/silikon, długość sondy 150 mm, końcówka sprężynująca ceramiczna

FNA106LxxxxH

Sonda NTC, zanurzeniowa, zakres temp. -20...100°C, T90 8 s, kabel 1,5 m PVC, długość sondy 100 mm

FNA123LxxxH


Sonda NTC, zanurzeniowa, zakres temp. -20...100°C, T90 8 s, kabel 1,5 m PVC, długość sondy 100 mm

FNA124LxxxxH


Sonda NTC, powierzchniowa, zakres temp. -20...100°C, T90 10 s, kabel 1,5 m PVC, długość sondy 100 mm

FPA611


Sonda Pt100 klasa B, powierzchniowa, zakres temp. -10...90°C,T90 20 s, kabel 2 m PVC

FP0802


Ceramiczny element Pt100, klasa B, zakres temp. -50...400°C, końcówki 15 mm

FNA611


Sonda NTC, powierzchniowa, zakres temp. -10...90°C,T90 20 s, kabel 2 m PVC

FNA1315


Sonda NTC, powierzchniowa, zakres temp. -10...90°C,T90 15 s, kabel 2 m PVC, mocowanie magnetyczne z dociskiem sprężynowym.

FPA416

Wtykany czujnik laboratoryjny Pt100. Klasa B, zakres -40...150 C, T90 15 s

FPA414

Wtykany czujnik laboratoryjny Pt100. Klasa B, zakres -40...150 C, T90 15 s


Przykład zastosowania wtykanych czujników laboratoryjnych.

FNA0801


Element pomiarowy NTC, zakres temp. -20...100°C, długość 180 mm, izolacja teflon

Sondy płaszczowe Pt 100 dla gazów i powietrza
 
 
Uniwersalna płaszczowa sonda temperatury Pt100 bez rękojeści
Temperatura pracy -40...400C
Do stosowania jedynie w suchym środowisku !

Dane techniczne:
Sonda Pt100 klasy B, inne wykonania niedostępne.

Dostępne odmiany sondy:
Z kablem teflon/teflon -40...250C
FPA30K03L0050 - śr 3 mm, dł 50 mm
FPA30K03L0100 - śr 3 mm, dł 100 mm
FPA40K03L0050 - śr 4 mm, dł 50 mm
FPA40K03L0100 - śr 4 mm, dł 100 mm

Dostępne dłuższe kable:
Opcja OPK03L0050 - kabel 5 m
Opcja OPK03L0100 - kabel 10 m

Z kablem teflon/silikon -40...200C
FPA50K01L0050 - śr 3 mm, dł 50 mm
FPA50K01L0100 - śr 3 mm, dł 100 mm

FPA60K01L0050 śr 4 mm, dł 50 mm
FPA60K01L0100 śr 4 mm dł 100 mm

Dostępne dłuższe kable:
Opcja OPK01L0050 - kabel 5 m
Opcja OPK01L0100 - kabel 10 m

Z kablem włókno szklane/włókno szklane -40...400C
FPA50K06L0050 - śr 3 mm, dł 50 mm
FPA50K06L0100 śr 3 mm, dł 100 mm

FPA60K06L0050 śr 4 mm, dł 50 mm
FPA60K06L0100 śr 4 mm dł 100 mm

Dostępne dłuższe kable:
Opcja OPK06L0050 - kabel 5 m
Opcja OPK06L0100 - kabel 10m

Szklana sonda PT100 do pomiarów zanurzeniowych zgodna z ASTM typ FPA910


Szklana sonda Pt100 do pomiarów zanurzeniowych zgodnie z normą ASTM

Dane Techniczne:

Sonda Pt100 klasy A
Zakres pracy -50...310C
Średnica 3 mm,
Długość 15 mm
Osłona szklana z naniesioną skalą głębokości zanurzenia
Średnica 6 mm, długość całkowita 250 mm
Rozdzielczość 0,01 K
Kabel 2 m z wtyczką Almemo

Przemysłowe czujniki do zabudowy

T/P/N 441 T 441 / P 441 / N 441


Sonda z teflonowym przewodem
L = 20 mm, Przewó d = 1 m T 441, Tmax = 400 °C, d = 1,5 mm ; FT 0441
P 441, Tmax = 300 °C, d = 3 mm ; FP 0441
N 441, Tmax = 100 °C, d = 3 mm; FP 0441

T/P/N 477


T 477 / P 477 / N 477
Sonda do pomiaru temperatury łożysk z sprężynującą końcówką pomiarową.L = 25 mm T 477, Tmax = 400 °C ; FT
0477
P 477, Tmax = 350 °C ; FP 0477
N 477, Tmax = 100 °C; FN 0477

T 820-6


T 820-6 Sonda z termoelementem NiCr-Ni z sprężynującą końcówką pomiarową. Wbudowane okrągłe wyjście.
L = 43 mm T 820 6, Tmax = 400 °C; FT 9820 6

T/P/N 441-5


T 441-5 / P 441-5 / N 441-5 Sonda z silikonowym przewodem. Przewód = 3 m T 441-5, Tmax = 200 °C ; FT 0441-5
P 441-5, Tmax = 200 °C ; FP 0441-5
N 441-5, Tmax = 100 °C; FN 0441-5

T/P/N 463


T 463 / P 463 / N 463 Sonda do pomiaru temperatury w rurach hydraulicznych. Odporna na ciśnienie do 5 barów..
L = 22 mm T 463, Tmax = 400 °C ; FT 0463
P 463, Tmax = 350 °C ; FP 0463
N 463, Tmax = 100 °C; FN 0463

T/P/N 604


T 604 / P 604/ N 604
Sonda do pomiaru temperatury w zbiornikach i rurach. Odporna na ciśnienie do 20 barów.
L = 100 mm T 604, Tmax = 500 °C ; FT 0604
P 604, Tmax = 350 °C ; FP 0604
N 604, Tmax = 100 °C; FN 0604

T/P/N 460


T 460 / P 460 / N 460 Sonda do pomiaru temperatury w pomieszczeniu z kontową podpórką. T 460, Tmax = 200 °C ; FT 0460
P 460, Tmax = 200 °C ; FP 0460
N 460, Tmax = 100 °C; FN 0460

T 425


Sonda zanurzeniowa z termoelementem PtRh10-Pt,
z małą, aluminiową głowicą oraz z wymienną ceramiczną osłoną.
L = 500 mm Średnica termoelementu = 0,35 mm, ceramika 610, Tmax = 1400°C; FT 0425-1
Osłona ceramiczna (jedna sztuka) ZB 9425-SR1 Średnica termoelementu = 0,5 mm, ceramika 710, Tmax = 1600 °C; FT 0425-2
Osłona ceramiczna (jedna sztuka) ZB 9425-SR2

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.