Certyfikaty kalibracyjne

Certyfikaty

Dostępne certyfikaty:


Certyfikaty dla czujników temperatury:


KT9021D – certyfikat DKD stopnia podstawowego + trzypunktowy 0, 50; 100 C
KT9001D – certyfikat DKD stopnia podstawowego
KT9-11D – certyfikat DKD dla dowolnie obranego punktu i czujnika.


KT9021W – certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego + trzypunktowy 0, 50; 100 C
KT9001W– certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego
KT9-11W – certyfikat FABRYCZNY dla dowolnie obranego punktu i czujnika.


Certyfikaty dla pirometrów:


KI9168D – certyfikat DKD z zakresu -20...550 C – 3 dowolne punkty
KI9178D – certyfikat DKD z zakresu 550...1600 C – 3 dowolne punkty


KI9168W – certyfikat FABRYCZNY z zakresu -20...550 C – 3 dowolne punkty
KI9178DW– certyfikat FABRYCZNY z zakresu 550...1600 C – 3 dowolne punkty


Certyfikaty dla pojemnościowych czujników wilgotności względnej:


KH9046D – certyfikat DKD stopnia podstawowego + trzypunktowy 20%/53%/75% r.H. + ok. 25C
KH9056D – certyfikat DKD stopnia podstawowego + trzy punkty z zakresu 20%...85% r.H.
KH9056DP – certyfikat DKD jeden dodatkowy punkt z zakresu 20%...85% r.H.


KH9046W – certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego + trzypunktowy 11%/53%/75% r.H. + ok. 25C
KH9056W – certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego + trzy punkty z zakresu 20%...85% r.H.
KH9056WP – certyfikat FABRYCZNY jeden dodatkowy punkt z zakresu 20%...85% r.H.
KH9036W - certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego + trzypunktowy 11%/53%/75% r.H.


Certyfikaty dla psychrometrów wilgotności względnej:


KH9046D - certyfikat DKD stopnia podstawowego + dwupunktowy 30%/75% r.H. + ok. 25C dla FNA846
KH9146D - certyfikat DKD stopnia podstawowego + dwupunktowy 30%/75% r.H. + ok. 25C nie dla FNA846


KH9136W - certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego + dwupunktowy 30%/75% r.H. + ok. 25C
KH9116W – certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego.
KH9126W – certyfikat fabryczny dla dowornie obranego punktu i czujnika.


Certyfikaty dla wilgotności względnej w temperaturze do 95C


KH9156D – certyfikat DKD stopnia podstawowego
KH9156DP – certyfikat DKDdla jednego punktu z zakresu5...98% i temperatury z zakresu 5...95C


KH9156W – certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego
KH9156WP – certyfikat FABRYCZNYdla jednego punktu z zakresu5...98% i temperatury z zakresu 5...95C


Certyfikat dla termohigrometrów:


KH9216W – certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego + punkt z zakresu 30%...85% + temp ok 25C


Certyfikaty dla przetworników ciśnienia:


KD9012D – certyfikat DKD z zakresu 0...700 bar, nadciśnienie dodatnie lub ujemne.
KD9112D – certyfikat DKD z zakresu 0,03...700 bar, ciśnienie absolutne.


KD9012W – certyfikat DKD z zakresu 0...700 bar, nadciśnienie dodatnie lub ujemne.
KD9112W – certyfikat DKD z zakresu 0,03...700 bar, ciśnienie absolutne.


Certyfikaty dla przetworników prędkości przepływu powietrza:


KV9025D – certyfikat DKD stopnia podstawowego + punkty 0,5;1;2;5;10 m/s
KV9035D - certyfikat DKD stopnia podstawowego + punkty 2; 5; 10; 15; 20 m/s
KV9065D - certyfikat DKD stopnia podstawowego + punkty 0,1; 0,2; 0,5; 0,8; 1 m/s


KV9025W – certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego + punkty 0,5;5;10 m/s
KV9035W- certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego + punkty 5; 10; 19 m/s, FVA645TH3 15 m/s
KV9045W - certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego + punkty 7; 20 ; 30 m/s
KV9055W - certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego + punkty 0,5; 1; 1,75 m/s
KV9065W - certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego + punkty 0,5; 0,8; 1 m/s


KV9005W – certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego
KV9015W – certyfikat FABRYCZNY dla punktu i czujnika z zakresu 0,5...40 m/s


Certyfikaty dla przetworników przepływu cieczy:


KV9135D – certyfikat DKD z zakresu do 40 L/min, minimum 10 punktów
KV9145D – certyfikat DKD z zakresu do 200 L/min, minimum 10 punktów


KV9135W – certyfikat FABRYCZNY z zakresu do 40 L/min, minimum 10 punktów
KV9145W – certyfikat FABRYCZNY z zakresu do 200 L/min, minimum 10 punktów


Certyfikaty dla przetworników przewodności:


KY9041W – certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego + punkty 0,5;2,77; 10 mS dla FYA641LF1/LFP1
KY9042W - certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego + punkty 5; 147;190 uS dla FYA641LF2/LFP2
KY9043W - certyfikat FABRYCZNY stopnia podstawowego + punkty 5; 50; 111,8 mS dla FYA641LF3/LF3


Certyfikaty dla przetworników stężenia gazów:


KY9620W – certyfikat FABRYCZNY dla sondy FYA600CO2, ok 10 punktów
KY9625W – certyfikat FABRYCZNY dla sondy FYA600CO2H punkty 0/1000/5000 ppm


Certyfikat fabryczny dla przetworników optycznych:


KL9033W certyfikat fabryczny, kalibracja jednopunktowa, niemożliwy dla FLA613GS/UVA/UVB/VLM


Certyfikaty dla optycznych przetworników prędkości wirowania:


KU9029D – certyfikat DKD, 8 punktów pomiarowych, niemożliwy dla FUA919-MF


KU9029W – certyfikat FABRYCZNY, 8 punktów pomiarowych, niemożliwy dla FUA919-MF


Certyfikaty dla przetworników siły:


KK9020W – certyfikat FABRYCZNY 25% kroków, nacisku lub rozciągania do 1 kN
KK9030W - certyfikat FABRYCZNY 25% kroków, nacisku lub rozciągania do 10 kN
KK9040W - certyfikat FABRYCZNY 25% kroków, nacisku lub rozciągania do 100 kN
KK9050W - certyfikat FABRYCZNY 25% kroków, nacisku lub rozciągania do 1000 kN


Certyfikaty metrologiczne dla przyrządów pomiarowych:


KE9010D – certyfikat DKD – kalibracja wybranego zakresu
KE9020D – certyfikat DKD – kalibracja każdego następnego zakresu


KE9030D – certyfikat DKD – kalibracja łańcucha pomiarowego przy użyciu adaptera AlmemoAKx, AC lub modułu Almemo ZA990xABx, AC/DC do 400 V (50 Hz) lub prądu AC/DC dp 10A (50 Hz), pakiet 10 punktowy.KE9010W – certyfikat FABRYCZNA – kalibracja wybranego zakresu
KE9020W – certyfikat FABRYCZNA – kalibracja każdego następnego zakresu


KE9030W – certyfikat FABRYCZNA – kalibracja łańcucha pomiarowego przy użyciu adaptera Almemo AKx, AC lub modułu Almemo ZA990xABx, AC/DC do 400 V (50 Hz) lub prądu AC/DC dp 10A (50 Hz), pakiet 10 punktowy.

Nowe certyfikaty dostępne od Stycznia 2011

Rekalibracja przyrządu Almemo

Certyfikat dostępny dla wszystkich przyrządów Almemo z interface.

Certyfikat DKD typ KE9005D

Pełna kalibracja przyrządu Almemow w 9 zakresach pomiarowych: 2,6V; 55 mV; 26 mV; 260 mV; NiCi-Ni; Pt100 (P104); Pt100 (P204); NTC; wilgotność względna, wilgotność (%RH).

Certyfikat fabryczny typ KE9005W

Pełna kalibracja przyrządu Almemow 9 zakresach pomiarowych: 2,6V; 55 mV; 26 mV; 260 mV; NiCi-Ni; Pt100 (P104); Pt100 (P204); NTC; wilgotność względna, wilgotność (%RH).

Kalibracja czujnika temperatury

Kalibracja czujnika temperatury, odchyłki czujnika zredukowane do zera.
Wielopunktowa korekta dla sieci pomiarowej Almemo (preferowane używanie czujników Pt100 lub NTC.

Certyfikat DKD typ KA9001DW

Wielopunktowa korekta w co najmniej 3 punktach w tym w obowiązkowo w punkcie 0C.

Opcja typ OA 006U

W trakcie kalibracji sprzętu wartości korekcji zapamiętywane są w pamięci wtyczki czujnika.

Wielopunktowa korekta w co najmniej 3 punktach w tym w obowiązkowo w punkcie 0C. Temperatury z zakresu -200 do +400C preferowane czujniki Pt100 lub NTC
Certyfikat dostępny tylko dla mierników posiadajacych interface.

Kalibracja pirometrów

Certyfikat DKD typ KI9201D

Kalibracja DKD dla transmiterów MR7838, MR7842 oraz pirometrów ręcznych MR7811, MR7814 i sensora IR FIA844, kalibracja obejmuje 3 punkty 25, 100, 200 C

Certyfikat fabryczny typ KI9201W

Kalibracja fabryczny dla transmiterów MR7838, MR7842 oraz pirometrów recznych MR7811, MR7814 i sensora IR FIA844, kalibracja obejmuje 3 punkty 25, 100, 200 C

Kalibracja czujników wilgotności w temp. do 95C

Dla czujników pojemnościowych oraz psychrometrów

Certyfikat DKD typ KH9166D
Punkty pomiarowe wybrane dowolnie

Certyfikat DKD typ KH9166DP
Temperatura z zakresu +10 do +90 C i wilgotność z zakresu 45% do 95% RH
lub temperatura z zakresu +45 do + 95 C i wilgotność z zakresu 10% do 90%RH

Certyfikat fabryczny typ KH9166W
Punkty pomiarowe wybrane dowolnie

Certyfikat fabryczny typ KH9166WP
Temperatura z zakresu +10 do +90 C i wilgotność z zakresu 45% do 95% RH lub temperatura z zakresu +45 do + 95 C i wilgotność z zakresu 10% do 90% RH

Kalibracja dla przetwornika FMA510

Certyfikat fabryczny typ KH9246W
Pakiet zawiera : 1 punkt ok. 25C, 1 punkt wilgotności ok. 50% RH, 1 punkt ciśnienia absolutnego dla ciśnienia otoczenia w czasie kalibracji.

Kalibracja czujnika ciśnienia

Kalibracja czujnika ciśnienia, odchyłki czujnika zredukowane do zera.

Certyfikat DKD typ KA9001DW

Opcja typ OA0006U

W trakcie kalibracji sprzętu wartości korekcji zapamiętywane są w pamięci wtyczki czujnika
Certyfikat dostępny tylko dla mierników posiadających interface.

Kalibracja dla cyfrowego czujnika FDAF12SA

Kalibracja ciśnienia absolutnego dla cyfrowego czujnika ciśnienia atmosferycznego.

Certyfikat Fabryczny typ KD9211W
Jeden punkt ciśnienia absolutnego dla ciśnienia otoczenia w trakcie kalibracji.

Kalibracja dla przetworników przepływu cieczy

Certyfikat fabryczny typ KV9115W
Certyfikat dla przepływu objętościowego do max 200 l/min, medium testowe woda.
Trzy punkty pomiarowe start/środek/ koniec zakresu danego przetwornika.

Certyfikat fabryczny typ KV9115WP
Jeden dodatkowy punkt kalibracyjny z zakresu pomiarowego przetwornika.

 

Karta katalogowa (ang.)

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.