Komunikacja z PC i praca w sieci

Przy zastosowaniu połączeń sieciowych i przyrządów z serii Almemo możliwe jest stworzenie rozproszonego układu pomiarowego składającego się z do 100 różnych przyrządów pomiarowych systemu Almemo.
Układ taki umożliwia:
    • Przesyłanie danych pomiarowych do komputera przez interface RS232
    • Budowę sieci o zasięgu do 1 km   
    • Instalacje jednostek pomiarowych w różnych pomieszczeniach
    • Przystosowanie Almemo do pracy w standardach przemysłowych.
    • Połączenie przyrządów Almemo z komputerem przez istniejąca sieć Ethernet
    • Praca z bezprzewodowymi modułami Bluetooth
 

Kable komunikacyjne

Kabel RS232 i adapter USB
 
ZA1909DK5 - standardowy kabel RS232 do 115 baud, długość 1,5 m
ZA1909DK5-05/-10/15 - kable RS232 od długościach odpowiednio 5m/10m/15m
ZA1909DKL - standardowy światłowodowy kabel RS232, długość 1,5 m
LL2243L - przedłużenie kabla światłowodowego do max 50 m
 
Kabel Ethernet ZA1945-DK

ZB1904 PK2 - kabel z wtyczkami RJ45 długości 2 m
SW5500-C22 - oprogramowanie konieczne do pracy przez Ethernet
ZA1945 DK - kabel Ethernet do podłączeniu przyrządu Almemo wprost do sieci.
 
Kabel do pracy kaskadowej ZA1999NK5
 
Specjalny kabel umożliwiający kaskadowe łączenie do 100 przyrządów Almemo.
Rodzaje kabli do połączeń kaskadowych:
ZA 1999NK5 - kabel 1,5 m
ZA 1999NK5-05/-10/-15/-xx - kabel o długości 5; 10; 15 m lub innej.
ZA1999FS5 - para wtyczek do kabla kaskadowego
 
Kabel do pracy kaskadowej światłowodowy ZA1999NKL5
 
Specjalny kabel światłowodowy umożliwiający kaskadowe łączenie do 100 przyrządów Almemo.
Rodzaje kabli do połączeń kaskadowych:
ZA 1999NKL5 - kabel 1,5 m
ZA 1999NKL5-05/-10/-15/-xx _ kabel o długości 5; 10; 15 m lub innej.
ZA1999FSL5 - para wtyczek do kabla kaskadowego
LL 2243L - światłowód 2,2 x 4,3 mm (przy zamówieniu trzeba określić długość)
 
Kabel adaptacyjny ZA1919AKUV

    • służy do połączenia czujników Almemo D6/D7 z portem USB

Ze względu na zaprzestanie produkcji niektórych podzespołów niedostępne będą do odwołania moduły ZA1719BPVU oraz ZA1710WL.
 
 

Zestaw komunikacyjny Bluetooth

 
Połączenie Bluetooth z PC przy użyciu modułów ZA1739-Bx

Połączenie Bluetooth  przy użyciu miernika MA2790-BTFM
 
 
Model komunikacji ZA1709 GPRS
 
Dane techniczne:
    • Częstotliwości pracy 850/900/ 1800/ 1900 MHz
    • Moc wyjściowa  2 W d la EGSM 850/900; 1 W dla GSM 1800/1900
    • Połączenie  RS232
    • Zasilanie 8...30 V przez zasilacz sieciowy
    • Zakres temp. Pracy -30..+65 C (jednostka główna 0...+40C)
 
Akcesoria:
Dodatkowy protokół „odczyt automatyczny" dla WinControl (SW5600WC 1/2/3/4), Typ SW5600WCZM9
 
Warianty:
Mobilny komunikator GPRS z kablem ZA1909DK5, adapterem ZA1709AS, zasilaczem sieciowym, antena i dokumentacja – ZA1709GPRS
 

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.