Karty katalogowe i instrukcje w wersji angielskojęzycznej dla wszystkich urządzeń Almemo można pobrać pod adresem http://www.ahlborn.com/en_UK/service/downloads

Informujemy, że wszystkie przetworniki i czujniki zawierające w oznaczeniu literę "A" dostarczane są z kablem zakończonym wtyczką Almemo.

W związku z tym przystosowane są one tylko do współpracy z przyrządami systemu Almemo. Zdjęcie wtyczki Almemo możne spowodować utratę ważnych danych kalibracyjnych zapisanych w tej wtyczce. Nie gwarantujemy prawidłowej pracy czujnika po zdjęciu wtyczki Almemo.

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.