Przetworniki wielkości elektrycznych

Cyfrowe moduły pomiaru napięcia, prądu i mocy


Cyfrowe moduły pomiarowe o następujących parametrach:

Moduły pomiaru napięcia ZED700-ABx dla napięcia DC
    +/- 60 V DC rozdzielczość0,01V
    +/- 400V rozdzielczość 0,1 V

Moduły pomiaru prądu ZEZD7 01-ABx dla prądu
    +/-20 mA DC rozdzielczość 0,01 mA
    +/- 200 mA DC rozdzielczość 0,1 mA
    +/- 2 A DC rozdzielczość 0,001 A
    +/- 20 A DC rozdzielczość 0,01 A

Moduły pomiaru mocy ZED707-ABxx dla mocy DC
    +/-60 V DC/ +/- 2 ADC / 120 W
    +/-60 V DC/ +/- 20 A DC/ 1,2 kW
    +/- 400 V DC / +/- 2 A DC/ 800 W
    +/-400 V DC/ +/- 20A DC/ 8 kW

Karta katalogowa zed700DCe.pdf

 

Cyfrowe moduły D6 pomiaru napięcia i prądu DC

 

Moduły posiadają wbudowany przetwornik A/C
Prędkość próbkowania 1 kHz
Izolacja galwaniczna 6 kV
Dokładność +/- 0,1% wartości zakresu +/- 2 cyfry

Zakresy pomiarowe:

Pomiar napięcia DC

ZAD900AB3......+/- 60V DC, rozdzielczość 0,01V, rezystancja 1 MOhm

ZAD901AB5......+/- 400VDC, rozdzielczość 0,1V, rezystancja 4 MOhm

Pomiar prądu DC

ZAD901AB1......+/- 20 mA, rozdzielczość 0,01 mA, rezystancja 4,7 Ohm

ZAD901AB2.......+/-200 mA, rozdzielczość 0,1 mA, rezystancja 1 Ohm

ZAD901AB3.......+/- 2 A, rozdzielczość 0,001A, rezystancja 100 mOhm

ZAD901AB5........+/-20 A, rozdzielczość 0,01 A, rezystancja 8 mOhm

Karta katalogowa modulDCe.pdf

 

Cyfrowe moduły D6 pomiaru napięcia i prądu AC

 

Prędkość próbkowania 1 kHz
Izolacja galwaniczna 6 kV
Pomiar RMS sygnału sinusoidalnego

Pomiar napięcia AC

ZAD903AB3, zakres 20V (RMS)AC, rozdzielczość 0,001V, rezystancja 1 MOhm

ZAD903AB5, zakres 400V (RMS)AC, rozdzielczość 0,1V, rezystancja 4 MOhm

Pomiar prądu AC

ZAD904AB1, zakres 1,8A (RMS)AC, rozdzielczość 0,001A, rezystancja 100 mOhm

ZAD904AB3, zakres 20A (RMS)AC, rozdzielczość 0,01A, rezystancja 8 mOhm

 

Szybkie cyfrowe moduły pomiarowe napięcia, prądu i mocy AC

 

Prędkość próbkowania 1 kHz
Izolacja galwaniczna 6 kV
Pomiar RMS sygnału sinusoidalnego
Przeznaczone do współpracy z przyrządami Almemo 500; 710; 809; 202; 204

Pomiar napięcia AC

ZED730AB3, zakres 20V (RMS)AC, rozdzielczość 0,001V, rezystancja 1 MOhm

ZED730AB5, zakres 400V (RMS)AC, rozdzielczość 0,1V, rezystancja 4 MOhm

Pomiar prądu AC

ZED731AB1, zakres 1,8A (RMS)AC, rozdzielczość 0,001A, rezystancja 100 mOhm

ZED731AB3, zakres 20A (RMS)AC, rozdzielczość 0,01A, rezystancja 8 mOhm

Pomiar mocy AC

                         V(RMS) AC          A (RMS) AC      moc W          rozdzielczość W
ZED757AB31          25                      1,8                  45                     0,1

ZED757AB51          400                    1,8                  720                     1

ZED757AB53          400                     20                 8000                   10


Karta katalogowa modulACe

Sondy prądu AC

Sonda FEA6042

 

Cęgi do pomiaru prądu AC typ FEA6042 Zakres pomiarowy: 1 do 150 A AC; przeciążalność 120%
Dokładność: dla częstotliwości 50 Hz
15 do 150 A ą 3%; 5 do 15A: 0 do _6%; 1 do 5A: 0 do -(10% + 200 mA); średnica kabla 12 mm
Przełożenie transformatora: 100 mV DC/1 A AC
Wyjście: 15 V DC; częstotliwość 50 do 400 Hz
Certyfikat: IEC 414
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wymiary: 115 x 35 x 22 mm; masa: ok. 100g
Zakres temp. pracy: -10 do 55ºC
Wilgotność: 0 do 90% i 40ºC max
Kabel połączeniowy 1,5 m z banankami i złączem ALMEMOŽ


Sonda FEA604MN

 

Cęgi do pomiaru prądu AC typ FEA604MN Zakres pomiarowy: 0,5 do 200A AC; przeciążalność 120%
Dokładność dla 50 Hz: ą 3% wartości mierzonej ą 0,5A
Wymiar kabla: średnica 20 mm; szyna; 20 x 5 mm
Przełożenie transformatora: 100 mV DC/1 A AC
Wyjście: 20 V DC; częstotliwość: 40 Hz do 10 kHz
Certyfikat: IEC 1010-1
Zabezpieczenie przed przeciążeniem - III kategorii
Wymiary: 135 x 50 x 30 mm; masa: ok. 180 g
Zakres temp. pracy: -10 do 55ºC
Wilgotność: 0 do 90% i 40ºC max
Kabel połączeniowy 1,5 m z banankami i złączem ALMEMOŽ

Sonda FEA6044N

 

Cęgi do pomiaru prądu AC typ FEA6044N Zakres pomiarowy 2 do 500 A AC; przeciążalność 120%
Dokładność dla 50 Hz: ą 3% wartości mierzonej ą 0,5A
Wymiar kabla: średnica 30 mm; szyna: 30 x 63 mm
Przełożenie transformatora: 1 mV DC/ 1 A AC
Wyjście: 0,5 V DC; częstotliwość 40 Hz do 1 kHz
Certyfikat: IEC 348, IEC 1010-2-032
Brak zabezpieczenia przed przeciążeniem
Wymiary: 215 x 66 x 34 mm; masa: ok. 420 g
Zakres temp. pracy: -10 do 55ºC
Wilgotność: 0 do 90% i 40ºC max
Kabel połączeniowy 1,5 m z banankami i złączem ALMEMO

 

Karta katalogowa Electrical variables (ang.)

Sondy napięcia i prądu DC

Sonda ZA9900AB/ZA9901AB

 

Moduły pomiarowe napięcia DC i prądu DC typ ZA9900AB/ZA9901AB
Dokładność: 0,1% wartości końcowej ą 2 cyfry
Częstotliwość próbkowania: 1 kHz
Rozdzielczość: 12 bit ą 2048
Częstotliwość pomiarów: 0,1 s
Maksymalny cykl pomiarowy: 14 h
Izolacja elektryczna: 1 kV ciągle; 4 kV przez 1 s
Obudowa: 100 x 54 x 31 mm
Gniazda: średnica 4 mm
Zasilanie: 6...14 V przez jednostkę ALMEMOŽ;
Zużycie prądu: < 40 mA

Wykonania:

ZA9900AB1: ±200,0mV; rzozdzielczość0,1mV;rezyst.:50 K Ohm -
- przez zewnętrzny bocznik.
ZA9900AB2: ±2,000V; rozdzielczość 0,001V; rezyst.:800 k Ohm
ZA9900AB3: ±20,00V; rozdzielczość 0,01V; rezyst. : 1 M Ohm
ZA9900AB4: ±200,0V; rozdzielczość: 0,1V; rezyst. : 1 M Ohm
ZA9900AB5: ±400V; rozdzielczość 1V;rezyst. : 4 M Ohm

ZA9901AB1: ±20,00mA; rozdzielczość:0,01 mA; rezyst.:10 Ohm
ZA9901AB2: ±200,0mA; rozdzielczość:0,1 mA; rezyst.: 1 Ohm
ZA9901AB3: ±2,000A; rozdzielczość:0,001A; rezyst.:0,1 Ohm
ZA9901AB4: ±10,00A; rozdzielczość:0,01A; rezyst.: 0,01 Ohm

Sondy napięcia i prądu AC

Sonda ZA9903AB/ZA9904AB

 

Moduły pomiarowe napięcia AC i prądu AC RMS Typ ZA9903AB/ZA9904AB

TRMS:
Dokładność: 0,1% wartości końcowej ą 2 cyfry
Częstotliwość próbkowania: 1 kHz
Rozdzielczość: 12 bit ą 2048 cyfr dla Uss
Zakres częstotliwościowy: 20,0 do 250 Hz
Okres pomiarowy: 0,5 s

Częstotliwość:
Dokładność: ą 0,1 HZ
Częstotliwość próbkowania: 1 kHz
Rozdzielczość: 0,1 kHz
Czułość: 10% wartości końcowej.
Zakres : 20,0 do 250 Hz
Okres pomiarowy: 0,5 s

Izolacja elektryczna: 1 kV ciagle, 5 kV przez 1 s
Obudowa : 100 x 54 x 32 mm
Gniazda: średnica 4 mm
Zasilanie: 6...14V prze jednostkę ALMEMOŽ
Zużycie prądu: < 40 mA

Wykonania:
ZA9903AB1: 130 mVrms; rozdzielczość: 0,1 mV; rezyst.: 0,5 M Ohm
ZA9903AB2: 1,300Vrms: rozdzielczość:1 mV; rezyst.: 0,8 M Ohm
ZA9903AB3:13,00Vrms; rozdzielczość: 10 mV; rezyst.: 1 M Ohm
ZA9903AB4: 130,0Vrms: rozdzielczość: 0,1V; rezyst.: 1 M Ohm
ZA9903AB5: 400Vrms: rozdzielczość 1 V; rezyst.: 4 M Ohm

ZA9904AB1: 1,000Arms; rozdzielczość: 1 mA; rezyst.: 0,10 Ohm
ZA9904AB2: 10,00Arms: rozdzielczość: 10 mA; rezyst.:0,01 Ohm

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.